Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Projekt: „Własny Biznes Szansą Na Lepsze Jutro” - rekrutacja do 03.03.2017r.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach realizuje od 1 stycznia 2017r. do 30 września 2018r.

PROJEKT: „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” 

w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA.

DZIAŁANIE 2.3 - WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020.

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 

Termin realizacji projektu: 1.01.2017r. - 30.09.2018r.

 

Celem projektu jest bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej dla osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, sokólskim, suwalskim i mieście Suwałki.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  1639341,36  

DOFINANSOWANIE:  1599341,36

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców powyższych powiatów – wszystkich osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy, a które:

  1. ukończyły 30 rok życia;
  2. posiadają status osoby niepracującej (bezrobotny, poszukujący pracy, nieaktywny zawodowo);
  3. posiadają łącznie z w/w warunkami status osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.  osoby starsze po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  1. Rekrutacja - nabór formularzy rekrutacyjnych i ich ocena.
  2. Diagnoza autorów najlepszych formularzy. Grupa ta zostanie skierowana na etap doradczy, gdzie doradcy zawodowi zdiagnozują predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Szkolenia podczas których uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności zakończone złożeniem biznes planów.
  4. Na podstawie oceny przygotowanych przez uczestników biznes planów Komisja wyłoni  uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie inwestycyjne do wysokości maksymalnie 24.000 zł oraz wsparcie pomostowe do wysokości 8773,2 zł miesięcznie na okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.
  5. Forum wymiany doświadczeń. Jest to wsparcie w postaci elektronicznego forum wymiany doświadczeń. Za pomocą tego forum uczestnicy będą mogli zadawać pytania, dzielić się swoimi przemyśleniami na temat swojej działalności, jej kondycji czy samego projektu.

REKRUTACJA: OD 17 LUTEGO DO 3 MARCA 2017 r.

 

I etap -  nabór i ocena formularzy.

II etap - wsparcie doradcze w celu określenia predyspozycji zawodowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.lgd.suwalszczyzna.com.pl; www.powiat.suwalski.pl;

oraz

w Biurze Projektu:

Stowarzyszenie „ Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

Tel: 510 516 647, e-mail: wlasnybiznes2017@gmail.com

czynne od poniedziałku do piątku godz. 8.00- 15.00.

 

 

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-02-08 14:22:28) , zredagowana przez: Urszula Kułak (2017-03-01 12:21:28)
Data wydarzenia : 2017-02-08
Data publikacji : 2017-03-01

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/226/projekt-%E2%80%9Ewlasny-biznes-szansa-na-lepsze-jutro%E2%80%9D-rekrutacja-do-03-03-2017r-