Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

"Program 30+" - dodatkowe środki unijne na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w celu pozyskania dodatkowych środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie sokólskim, w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, opracował i złożył projekt pn. "Program 30+". 

Bezpłatny Projekt aktywizacji zawodowej osób młodych na Podlasiu.

Bezpłatny Projekt aktywizacji zawodowej osób młodych na Podlasiu.

Projekt pn. „Młody i aktywny”

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Młody i aktywny”

Sokólski rynek pracy w lutym 2017r.

Liczba osób bezrobotnych na koniec lutego  2017r. wynosiła 3533 osoby. W porównaniu do ubiegłego miesiąca była o 51 osób niższa, zaś porównując do lutego 2016r. liczba ta była niższa o 835 osób. Liczba osób nowo rejestrujących się w lutym 2017r. wyniosła 289 i była o 88 osób wyższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w lutym  2016r.,  natomiast  liczba wyrejestrowanych  osób  bezrobotnych  wyniosła  340  i była na o 41 osób niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.