Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Praca sezonowa w EOG 25
Sieć Europejskich Ofert Pracy 23
Handel Ludźmi - informacje i film instruktażowy 25517
Bezpieczne wyjazdy za granicę - ulotka informacyjna 102
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 16656
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3010
Przyznanie statusu bezrobotnego 2457
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1795
Utrata statusu bezrobotnego 1676
Utrata statusu poszukującego pracy 1509
Rejestracja bezrobotnych 10213
Rejestracja przez Internet 5141
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2691
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5058
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4138
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1591
Rejestracja poszukujących pracy 3116
Rejestracja przez Internet 1817
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1531
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1830
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1450
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2900
Prawa bezrobotnych 2317
Prawa poszukujących pracy 1982
Obowiązki bezrobotnych 2028
Obowiązki poszukujących pracy 1647
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5175
Pośrednictwo pracy krajowe 1590
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1665
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2244
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1747
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1839
Szkolenia 7312
Studia podyplomowe 1892
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 1678
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1664
Staże 3618
Prace interwencyjne 1661
Roboty publiczne 1606
Prace społecznie użyteczne 2442
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2691
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 2281
Bon szkoleniowy 2258
Bon stażowy 3941
Bon na zasiedlenie 6220
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8096
Wysokość świadczeń pieniężnych 3531
Zasiłek dla bezrobotnych 5092
Wysokość wypłacanego zasiłku 2652
Utrata zasiłku 1871
Ubezpieczenie zdrowotne 1628
Dodatek aktywizacyjny 4141
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8644
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2914
Zwrot kosztów przejazdu 1900
Zwrot kosztów zakwaterowania 1721
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1953
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1767
Pożyczka szkoleniowa 2513
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1513
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1719
Inne finansowe formy wsparcia 2149
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1455
Dokumenty do pobrania 11707
Agencje zatrudnienia 2255
Inne informacje 2306
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3379
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22416
Zgłoszenie oferty pracy 2944
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2123
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1789
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1672
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3048
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1556
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1577
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6669
Pośrednictwo pracy krajowe 1544
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1444
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1443
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2175
Fundusz szkoleniowy 2260
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1605
Staże 10727
Prace interwencyjne 3755
Roboty publiczne 1637
Prace społecznie użyteczne 2234
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4237
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1540
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1635
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1854
Zwolnienia grupowe 1441
Wysokość świadczeń pieniężnych 2566
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1716
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1504
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1300
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2261
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1234
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1738
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1731
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1389