Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Praca sezonowa w EOG 60
Sieć Europejskich Ofert Pracy 51
Handel Ludźmi - informacje i film instruktażowy 25583
Bezpieczne wyjazdy za granicę - ulotka informacyjna 125
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 17074
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3049
Przyznanie statusu bezrobotnego 2493
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1822
Utrata statusu bezrobotnego 1700
Utrata statusu poszukującego pracy 1532
Rejestracja bezrobotnych 10333
Rejestracja przez Internet 5206
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2740
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5137
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4226
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1616
Rejestracja poszukujących pracy 3177
Rejestracja przez Internet 1850
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1559
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1860
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1479
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2946
Prawa bezrobotnych 2352
Prawa poszukujących pracy 2013
Obowiązki bezrobotnych 2063
Obowiązki poszukujących pracy 1684
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5239
Pośrednictwo pracy krajowe 1617
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1698
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2277
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1779
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1877
Szkolenia 7376
Studia podyplomowe 1936
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 1707
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1691
Staże 3651
Prace interwencyjne 1692
Roboty publiczne 1634
Prace społecznie użyteczne 2476
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2725
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 2310
Bon szkoleniowy 2286
Bon stażowy 3970
Bon na zasiedlenie 6293
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8182
Wysokość świadczeń pieniężnych 3576
Zasiłek dla bezrobotnych 5135
Wysokość wypłacanego zasiłku 2697
Utrata zasiłku 1899
Ubezpieczenie zdrowotne 1657
Dodatek aktywizacyjny 4180
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8786
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2940
Zwrot kosztów przejazdu 1934
Zwrot kosztów zakwaterowania 1750
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1981
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1802
Pożyczka szkoleniowa 2544
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1538
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1750
Inne finansowe formy wsparcia 2181
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1477
Dokumenty do pobrania 11888
Agencje zatrudnienia 2287
Inne informacje 2341
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3430
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22736
Zgłoszenie oferty pracy 2993
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2164
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1825
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1703
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3103
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1586
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1604
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6758
Pośrednictwo pracy krajowe 1570
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1475
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1466
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2212
Fundusz szkoleniowy 2296
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1629
Staże 10833
Prace interwencyjne 3792
Roboty publiczne 1673
Prace społecznie użyteczne 2265
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4270
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1565
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1665
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1883
Zwolnienia grupowe 1465
Wysokość świadczeń pieniężnych 2597
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1743
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1532
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1327
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2288
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1259
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1779
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1769
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1418