Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Handel Ludźmi - informacje i film instruktażowy 25338
Bezpieczne wyjazdy za granicę - ulotka informacyjna 40
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 15450
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2893
Przyznanie statusu bezrobotnego 2351
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1719
Utrata statusu bezrobotnego 1597
Utrata statusu poszukującego pracy 1444
Rejestracja bezrobotnych 9859
Rejestracja przez Internet 4963
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2557
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4880
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3977
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1516
Rejestracja poszukujących pracy 2981
Rejestracja przez Internet 1744
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1459
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1749
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1390
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2789
Prawa bezrobotnych 2211
Prawa poszukujących pracy 1910
Obowiązki bezrobotnych 1937
Obowiązki poszukujących pracy 1571
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4976
Pośrednictwo pracy krajowe 1502
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1587
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2147
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1657
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1770
Szkolenia 7109
Studia podyplomowe 1815
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 1603
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1587
Staże 3484
Prace interwencyjne 1584
Roboty publiczne 1525
Prace społecznie użyteczne 2334
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2587
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 2207
Bon szkoleniowy 2163
Bon stażowy 3824
Bon na zasiedlenie 5913
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7777
Wysokość świadczeń pieniężnych 3381
Zasiłek dla bezrobotnych 4904
Wysokość wypłacanego zasiłku 2544
Utrata zasiłku 1785
Ubezpieczenie zdrowotne 1558
Dodatek aktywizacyjny 3974
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8242
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2808
Zwrot kosztów przejazdu 1807
Zwrot kosztów zakwaterowania 1615
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1874
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1697
Pożyczka szkoleniowa 2423
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1450
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1644
Inne finansowe formy wsparcia 2065
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1389
Dokumenty do pobrania 11113
Agencje zatrudnienia 2157
Inne informacje 2210
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3249
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21374
Zgłoszenie oferty pracy 2788
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1978
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1687
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1593
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2926
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1493
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1501
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6420
Pośrednictwo pracy krajowe 1462
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1370
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1373
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2096
Fundusz szkoleniowy 2168
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1537
Staże 10329
Prace interwencyjne 3621
Roboty publiczne 1557
Prace społecznie użyteczne 2158
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4090
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1476
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1568
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1778
Zwolnienia grupowe 1374
Wysokość świadczeń pieniężnych 2475
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1639
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1430
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1243
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2190
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1179
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1606
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1633
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1314
Tryb postępowania 1249
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1234