Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Praca sezonowa w EOG 6
Sieć Europejskich Ofert Pracy 5
Handel Ludźmi - informacje i film instruktażowy 25450
Bezpieczne wyjazdy za granicę - ulotka informacyjna 84
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 16307
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2971
Przyznanie statusu bezrobotnego 2429
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1780
Utrata statusu bezrobotnego 1651
Utrata statusu poszukującego pracy 1488
Rejestracja bezrobotnych 10126
Rejestracja przez Internet 5099
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2661
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5013
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4099
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1575
Rejestracja poszukujących pracy 3065
Rejestracja przez Internet 1793
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1511
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1799
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1431
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2854
Prawa bezrobotnych 2278
Prawa poszukujących pracy 1953
Obowiązki bezrobotnych 1988
Obowiązki poszukujących pracy 1621
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5119
Pośrednictwo pracy krajowe 1566
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1644
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2220
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1723
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1818
Szkolenia 7247
Studia podyplomowe 1864
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 1657
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1641
Staże 3583
Prace interwencyjne 1633
Roboty publiczne 1572
Prace społecznie użyteczne 2406
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2654
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 2251
Bon szkoleniowy 2229
Bon stażowy 3904
Bon na zasiedlenie 6136
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8016
Wysokość świadczeń pieniężnych 3473
Zasiłek dla bezrobotnych 5030
Wysokość wypłacanego zasiłku 2621
Utrata zasiłku 1843
Ubezpieczenie zdrowotne 1605
Dodatek aktywizacyjny 4107
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8524
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2893
Zwrot kosztów przejazdu 1873
Zwrot kosztów zakwaterowania 1692
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1929
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1748
Pożyczka szkoleniowa 2484
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1492
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1696
Inne finansowe formy wsparcia 2123
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1438
Dokumenty do pobrania 11531
Agencje zatrudnienia 2219
Inne informacje 2278
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3340
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22095
Zgłoszenie oferty pracy 2898
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2082
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1751
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1646
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3012
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1539
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1556
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6582
Pośrednictwo pracy krajowe 1519
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1424
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1420
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2146
Fundusz szkoleniowy 2234
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1587
Staże 10597
Prace interwencyjne 3716
Roboty publiczne 1607
Prace społecznie użyteczne 2214
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4189
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1519
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1615
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1832
Zwolnienia grupowe 1416
Wysokość świadczeń pieniężnych 2535
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1694
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1478
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1283
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2234
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1217
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1703
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1703
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1367
Tryb postępowania 1311