Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Praca sezonowa w EOG 114
Sieć Europejskich Ofert Pracy 100
Handel Ludźmi - informacje i film instruktażowy 25719
Bezpieczne wyjazdy za granicę - ulotka informacyjna 169
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 17740
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3145
Przyznanie statusu bezrobotnego 2568
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1891
Utrata statusu bezrobotnego 1763
Utrata statusu poszukującego pracy 1590
Rejestracja bezrobotnych 10580
Rejestracja przez Internet 5334
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2837
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5300
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4349
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1672
Rejestracja poszukujących pracy 3279
Rejestracja przez Internet 1904
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1613
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1913
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1524
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3055
Prawa bezrobotnych 2444
Prawa poszukujących pracy 2075
Obowiązki bezrobotnych 2151
Obowiązki poszukujących pracy 1753
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5343
Pośrednictwo pracy krajowe 1681
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1759
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2348
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1847
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1933
Szkolenia 7533
Studia podyplomowe 1998
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 1766
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1754
Staże 3724
Prace interwencyjne 1750
Roboty publiczne 1688
Prace społecznie użyteczne 2527
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2809
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 2354
Bon szkoleniowy 2357
Bon stażowy 4038
Bon na zasiedlenie 6451
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8356
Wysokość świadczeń pieniężnych 3642
Zasiłek dla bezrobotnych 5223
Wysokość wypłacanego zasiłku 2773
Utrata zasiłku 1973
Ubezpieczenie zdrowotne 1723
Dodatek aktywizacyjny 4283
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9042
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2990
Zwrot kosztów przejazdu 1990
Zwrot kosztów zakwaterowania 1817
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2064
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1872
Pożyczka szkoleniowa 2591
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1590
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1811
Inne finansowe formy wsparcia 2246
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1526
Dokumenty do pobrania 12201
Agencje zatrudnienia 2353
Inne informacje 2414
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3508
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23302
Zgłoszenie oferty pracy 3108
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2254
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1884
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1759
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3187
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1640
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1659
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6929
Pośrednictwo pracy krajowe 1628
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1530
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1524
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2274
Fundusz szkoleniowy 2365
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1683
Staże 11061
Prace interwencyjne 3870
Roboty publiczne 1729
Prace społecznie użyteczne 2309
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4359
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1612
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1721
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1945
Zwolnienia grupowe 1514
Wysokość świadczeń pieniężnych 2655
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1802
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1588
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1377
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2328
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1297