Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-23

  Projekt pn. „Adaptacja i zatrudnienie”

  Projekt skierowany jest do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty (pracownicy administracji i obsługi) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia oraz zwolnionych po 31 grudnia 2012 roku z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podregionu białostockiego tj. powiatu białostockiego, powiatu m. Białystok oraz powiatu sokólskiego

 • 2014-07-02

  Dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, iż pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 260.800 zł na realizację programu „Dobry start” skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 • 2014-06-23

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowy instrument wspierający pracodawców!

  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS.

  Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 • 2014-06-13

  Projekt pn.: "PRACA - GOTOWI - START! - aktywizacja osób niepełnosprawnych"

  Zapraszamy osoby niepełnosprawne, pozostające bez pracy, chętne do
  podjęcia zatrudnienia, w wieku do 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce Doradcy zawodowi nie dotyczy od 2014-06-01
do 2014-09-30
Porady grupowe Filia PUP w Dąbrowie Białostockiej Doradcy zawodowi nie dotyczy od 2014-06-01
do 2014-09-30
< poprzednia 1 następna >